Velkommen til kidzcamp 2020

På grunn av situasjonen vi har i Norge med Covid-19-viruset, så blir Kidzcamp i år en del annerledes enn andre år. På denne siden finner du informasjon om hvordan årets Kidzcamp blir.

Forutsetningen for å kunne ha samlinger på bibelcampen i 2020, er at det er maks 200 personer pr. arrangement, minst 1 meter avstand mellom hver person, og at arrangør må ha navn og kontaktopplysninger til hver eneste person på hver samling, slik at smittesporing kan settes i gang hvis dette skulle bli nødvendig. I tillegg må det gjennomføres hygienetiltak som vask/spriting av hender.

For å kunne ta hensyn til dette, har vi valgt å gjøre det på følgende måte i år:

Barnesamlingene

Det blir ikke 4 barnegrupper slik som det har vært vanlig. I stedet så kjører vi to parallelle samlinger kl. 10.00 tirsdag-søndag. En samling i hallen, og en samling i ImF sitt møtetelt. Begge disse samlingene vil da ha en kapasitet på 200 personer. Samlingene vil også bli noe kortere enn vanlig, ca. 45 minutter, dette fordi bibeltimen skal begynne kl. 11.15 i hallen. Den ene samlingen vil ha fokus mot Jungel og Safari-aldersgruppen (3-8 år), mens den andre samlingen vil ha fokus mot Savanne og B-Tween-aldersgruppen (9-13 år). Man kan velge selv hvilken samling man vil gå på, begge er åpne for alle, men fokuset blir altså litt ulikt for de to samlingene.

Vi har valgt å gjøre det slik at det er foreldre/foresatte som må ta ansvar for at sine barn oppfører seg korrekt i henhold til smittevern på alle samlinger i regi av Kidzcamp. Dette vil si at det alltid må være minst én voksen med et/flere barn på en samling. Dette gjelder for begge samlingene kl. 10.00, også for den eldste aldersgruppen. Vi vil selvsagt ha bra med ledere, og vakter som skal passe på underveis, men likevel vil ikke dette være tilstrekkelig når så mange barn samles på ett sted. Derfor håper vi dere vil synes det er greit å være med barna deres på samlinger, og disse samlingene vil da få et preg av familiemøte, ikke kun barnesamling.

På grunn av kravet om å registrere alle som deltar på alle arrangement (ikke bare Kidzcamp sine), og kravet om maks 200 personer, så er vi nødt til å ha påmelding til hver eneste samling. Dette løser vi ved å bruke en App som er utviklet spesifikt til dette formålet. Her melder man på både de voksne og barna, og så skanner man med telefonen når man går inn på en samling (litt som sjekk-inn på en flyplass).

De to samlingene kl. 10.00 vil inneholde forkynnelse og sang, samt litt lek og konkurranse som kan gjøres mens alle sitter i ro der de sitter. Tradisjonell lek etter samlingene, slik det vanligvis er på de ulike barnegruppene, utgår i år, og B-Tween-treffet på kveldstid vil også utgå. Dette fordi det opplegget vi har fått godkjent av kommunelegen i Lyngdal, legger til grunn at det er familien som skal være «kohorten» gjennom alt som skjer på campen. Vil noen familier selv gå sammen og arrangere lek kan man selvsagt gjøre det, men da blir det på eget ansvar.

 

Andre endringer i opplegget som gjelder for 2020:

-Det vil ikke bli delt ut oppmøtekort og armbånd, for å begrense nærkontakt mellom barn og ledere og for å unngå at mange personer tar på de samme gjenstandene.

-Det vil ikke bli barnetog fra resepsjonen før samlingene kl. 10.00. Dette for å unngå kødannelse i selve toget, samt kø når alle kommer nesten samtidig og skal inn på de to samlingene. Vi kommer heller til å åpne dørene i god tid før 10.00, slik at barn og voksne kan sluses inn med god avstand til hverandre.

-Linkus og klovnene vil ikke bli brukt.

-Det vil heller ikke bli tegning, hobby o.l. etter samlingene, for å unngå berøring av felles utstyr (blyanter, sakser osv.). Det vil bli kopiert opp tegning/oppgaver hver dag til Jungel/Safari-møtet, som legges ut på et bord slik at man kan ta det med hjem og jobbe med det der.

Arrangementer tirsdag og torsdag kl. 16 hver uke

Vi kommer fremdeles til å ha aktiviteter for hele familien hver tirsdag kl. 16, tilpasset smittevernreglene. Dette betyr at ting som ansiktsmaling og fellesleker må utgå, men vi kan fremdeles ha for eksempel sandslott-konkurranse og sporløp (kun familielag). Følg med på plakater underveis på campen.

Vi kommer også til å ha arrangement/konserter med alle artistene som er satt opp de ulike ukene:

  • Uke 27: Sulebakk og gutta

  • Uke 28: Seven

  • Uke 29: Jarle Waldemar

  • Uke 30: Ruben Gazki

 

Endringen blir at det blir maks 200 personer pr. arrangement, og at man må melde seg på via Appen. Vi kommer muligens til å prøve å kjøre doble konserter noen uker, for å øke kapasiteten.

Vi gleder oss til nok en god sesong på Lyngdal Bibelcamp, og tror det kan bli gøy selv om vi må gjøre ting på andre måter enn vi er vant til!

 

Vennlig hilsen

Bjarte Vesetvik

Trosopplæringskonsulent ImF-UNG

Mob: 99642469            E-post: bjarte@imf-ung.no

Velkommen til Kidzcamp sommeren 2018! Vi arbeider nå med programmet, og denne siden vil bli oppdatert fortløpende med mer detaljert informasjon for de ulike ukene.

KIDZCAMP

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - svarte sirkelen

© 2020 Lyngdal Bibelcamp

  • Facebook
  • Instagram