Velkommen til kidzcamp 2021

På Lyngdal bibelcamp har vi et barneopplegg som vi kaller for Kidzcamp. 

Dette er barneopplegg for fire forskjellige aldersgrupper:

Jungel: For aldersgruppen 3-6 år. (Man kan ta med yngre barn her også, men opplegget er lagt opp for 3-6 år.) Jungel holdes i 1.etasje i G-bygget, kalt «Eden».

 

Safari: For aldersgruppen 2.-3.kl. Holder til i klasserom i hovedbygget (området rundt matsalen).

Savanne: For aldersgruppen 4.-5.kl. Holder til i klasserom i hovedbygget (området rundt matsalen).

B-Tween: For aldersgruppen 6.-7.kl. Holder til i klasserom i hovedbygget (området rundt matsalen).

 

 Viktig informasjon angående Kidzcamp 2021

 

Vi har i sommer fått lov av kommunelegen i Lyngdal å ha de fire barnegruppene som blir beskrevet over, og i disse samlingene er vi også unntatt fra 1-metersregelen.

For Jungel anbefales det derimot at så få voksne som mulig følger barna på samling, dvs. kun én forelder/foresatt pr. familie, så langt dette lar seg gjøre.

Men vi trenger heller ikke holde 1-metersregelen på Jungel.

 

Det vil bli krav om håndsprit ved inngangen til alle barnesamlingene, og det vil bli krav om registrering.

Det blir slik at man må melde barnet sitt på barnesamlingene via appen Meet 316, som kan lastes ned i Google Play og App Store.

Man trenger derimot ikke scanne QR-kode når man skal inn på barnesamlingen (slik vi måtte i fjor), det holder å kun melde på i appen.

Foreldre/foresatte må følge barna frem til inngangen ved barnesamlingene, og bekrefte at de er påmeldt i appen, evt. melde barna på manuelt.

Merk: B-Tween-treff på kveldstid krever ikke påmelding, siden dette er utendørs.

 

Lek etter barnesamlingene vil være tilbake som normalt i år, og også B-Tweentreffet på kvelden.

 

Barnetog kommer vi derimot ikke til å gjennomføre i sommer, av flere grunner. Den viktigste er at vi ønsker å unngå at alle barn og voksne kommer samtidig til de ulike barnesamlingene, da dette vil kunne skape trengsel når man skal inn i både hovedbygget, der Safari, Savanne og B-Tween holder til, og i Eden der Jungel holder til. I tillegg kan det bli trengsel i toget, og så har heller ikke de ansatte på Kidzcamp kapasitet til å selv gå i toget, da registrering og håndsprit gjør at flere ledere må være på plass ved inngang til barnesamlingene, i god tid før disse begynner.

Vi kommer heller ikke til å bruke armbånd og oppmøtekort, for å unngå kø og trengsel ved inngangene til barnesamlingene.

 

På kveldsmøtene vil det ikke bli mulig å ta barn frem på scenen, så dette utgår.

 

Når det gjelder aktivitetene som Kidzcamp arrangerer tirsdag og torsdag kl. 16.00, vil disse gå bortimot som normalt.

Aktivitetene kl. 16.00 tirsdag vil være litt koronavennlige, og vi anbefaler at folk stiller med familielag.

Konsertene kl. 16.00 torsdag vil gjennomføres etter samme regler som bibeltimer og kveldsmøter.

Misjonsløpet vil også gjennomføres noenlunde normalt i år.

Selve løpingen vil gjennomføres som normalt, men vi dropper servering av frukt, slik at det blir kun vann, saft og kaffe.

I tillegg blir misjonstivoliet gjennomført litt koronavennlig, selv om det for så vidt ikke er noen begrensninger utendørs.

Arrangementer tirsdag og torsdag kl. 16 hver uke

Hver tirsdag og torsdag kl. 16 har vi forskjellige aktiviteter for hele familien.

Tirsdag er det typisk sporløp, sandslottkonkurranse o.l., mens det torsdag er konsert e.l. i hallen.

Oversikt over arrangementer torsdag kl. 16 de ulike ukene:

Uke 27: Jarle Waldemar

Uke 28: Jarle Waldemar

Uke 29: Seven-jentene

Uke 30: Sulebakk og gutta

 

Følg med på plakater underveis, for info om billetter o.l.

Vennlig hilsen

Bjarte Vesetvik

Trosopplæringskonsulent ImF-UNG

Mob: 99642469           

E-post: bjarte@imf-ung.no

Velkommen til Kidzcamp sommeren 2018! Vi arbeider nå med programmet, og denne siden vil bli oppdatert fortløpende med mer detaljert informasjon for de ulike ukene.

KIDZCAMP

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - svarte sirkelen