Detaljert ukesprogram

Mandag

Kl. 19:00 Bønnemøte i hallen

Kl. 19:30 Kveldsmøte i hallen

Kl. 21:00 B-tween treff 

Kl. 21:00 Kveldsåpent i matsalen

Kl. 21:00 Grilling utenfor hallen etter møtet

Kl. 21:00-01:00 Eden er åpen for ungdomi Eden (stengt under ungdomsmøtet)

Kl. 22:00 Ungdomsmøte i hallen

Tirsdag

Kl 10:00 «Barnetog»fra respesjonen

Kl. 10:30 Barnesamlinger for 4 aldersgrupper

Kl. 10:30 Bibeltime i hallen 

Kl. 12:15 Bibeltime for ungdom i hallen 

Kl 16:00 Familieaktiviteter 

Kl. 16:00-18:00 Action for ungdom

Kl. 19:00 Bønnemøte i hallen

Kl. 19:30 Kveldsmøtei hallen

Kl. 21:00 Grillingutenfor hallen etter møtet

Kl. 21:00 B-tween treff 

Kl. 21:00 Kveldsåpent i matsalen

Kl. 21:00-01:00 Eden er åpen for ungdom i Eden

Onsdag

Kl 10:00 «Barnetog»fra resepsjonen

Kl. 10:30 Barnesamlinger for 4 aldersgrupper

Kl. 10:30 Bibeltime i hallen

Kl. 12:15 Bibeltime for ungdom i hallen 

Kl. 14:00 Actiondag for ungdom 

Kl. 16:00 Seminari hallen

Kl. 19:00 Bønnemøte i hallen

Kl. 19:30 Kveldsmøte i hallen

Kl. 21:00 B-tween treff 

Kl. 21:00 Kveldsåpent i matsalen

Kl. 21:00 Grilling utenfor hallen etter møtet

Kl. 21:00-01:00 Eden er åpen for ungdom i Eden (stengt under ungdomsmøtet)

Kl 22:00 Ungdomsmøte i hallen

Torsdag

Kl 10:00 «Barnetog»fra resepsjonen

Kl. 10:30 Barnesamlinger for 4 aldersgrupper

Kl 10:30 Bibeltime i hallen

Kl. 12:15 Bibeltime for ungdom i hallen 

Kl. 16:00 Familiearrangement/konsert 

Kl. 16:00-18:00 Action for ungdom

Kl. 19:00 Bønnemøte i hallen

Kl. 19:30 Kveldsmøte i hallen

Kl. 21:00 Grilling utenfor hallen etter møtet

Kl. 21:00 B-tween treff 

Kl. 21:00 (ca)Kveldsåpent i matsalen

Kl. 21:00-01:00 Eden åpen for ungdom i Eden (stengt under ungdomsmøtet)

Kl. 22:00 Ungdomsmøte i hallen

Fredag

Kl. 10:00 «Barnetog»fra resepsjonen

Kl. 10:30 Barnesamlinger for 4 aldersgrupper

Kl. 10:30 Bibeltime i hallen

Kl. 12:15 Bibeltime for ungdom 

Kl. 14:00 Actiondag for ungdom 

Kl. 16:00 Seminari hallen 

Kl. 19:00 Bønnemøte i hallen

Kl. 19:30 Kveldsmøte i hallen

Kl. 21:00 Grilling utenfor hallen etter møtet

Kl. 21:00 B-tween treff 

Kl. 21:00  Kveldsåpent i matsalen

Kl. 21:00-02:00 Eden åpen for ungdom i Eden 

Lørdag

Kl. 10:00 «Barnetog»fra respesjonen

Kl. 10:30 Barnesamlinger for 4 aldersgrupper

Kl. 10:30 Bibeltimei hallen

Kl. 12:15 Bibeltime for ungdom i hallen

Kl. 16:00 Misjonsløp for hele campen 

Kl. 19:00 Bønnemøte i hallen

Kl. 19:30 Kveldsmøte i hallen

Kl. 21:00 Grilling utenfor hallen etter møtet

Kl. 21:00 B-tween treff 

Kl. 21:00 Kveldsåpent i matsalen

Kl. 21:00-02:00 Eden for ungdom i

Eden (stengt under ungdomsmøtet)

Kl. 22:00 Ungdomsmøte i hallen

Søndag

Kl. 11:00 Storsamling for hele campfamilien i hallen

Kl. 19:00 Bønnemøte i hallen

Kl. 19:30 Kveldsmøte i hallen

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - svarte sirkelen